Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website www.samensterkerthuis.nl  gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze Privacy verklaring is van toepassing op  Stichting Sensire, een van de partners waarvan Samen Sterker Thuis een onderdeel is. U dient zich ervan bewust te zijn dat Samen Sterker Thuis niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Samen Sterker Thuis respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Samen Sterker Thuis handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door gebruik te maken van Samen Sterker Thuis, dan wel door de website van Samen Sterker Thuis te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met deze Privacy verklaring. Samen Sterker Thuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Wij leggen gegevens vast om:
De gewenste diensten goed uit te kunnen voeren.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
(dochterondernemingen van) Stichting Sensire, Azora en gemeente Oude IJsselstreek;
Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Sensire, Azora en gemeente Oude IJsselstreek.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking:

  • Samen Sterker Thuis gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van samensterkerthuis.nl. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn.
  • Samen Sterker Thuis kan uw persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) Stichting Sensire, Azora of gemeente Oude IJsselstreek.
  • Samen Sterker Thuis zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy verklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.
  • De website van Samen Sterker Thuis gebruikt geen (directe) persoonsgegevens via een formulier e.d.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy verklaring vermeld. De informatie kan intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie vanuit Samen Sterker Thuis,  dan kunt u een e-mail sturen aan ons via info@samensterkerthuis.nl.

Social media
Samen Sterker Thuis gaat graag in dialoog met een ieder over haar samenwerkingsverband. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Samen Sterker Thuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Samen Sterker Thuis (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Samen Sterker Thuis is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Samen Sterker Thuis via info@samensterkerthuis.nl.

Gebruik van cookies
Samen Sterker Thuis gebruikt voor haar website alleen de cookie van Google Analytics (met anonymous IP setting). Dit is een bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Samen Sterker Thuis verzamelt zelf geen persoonsgegevens over het gebruik van deze website.

Wijzigingen
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Dit zal naar verwachting geen effect hebben op de werking van de website. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Uw privacy
Alle activiteiten vinden plaats binnen de privacyverklaringen van de deelnemende partijen aan Samen Sterker Thuis: Sensire, Aroza en de gemeente Oude IJsselstreek.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden (via info@samensterkerthuis.nl). Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Vragen?
Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

  • Samen Sterker Thuis
    e-mail: info@samensterkerthuis.nl