Met zelfstandigheid zorg overeind houden

De journalist van De Gelderlander ging dit voorjaar in gesprek met Kim Hanselman en Anouk Koldeweij, beiden teamleden van Samen Sterker Thuis. Lees hieronder het interview: 

Met zelfstandigheid zorg overeind houden

Instellingen en gemeente slaan handen ineen

65-plussers in Oude IJsselstreek die thuis wonen krijgen hulp om zichzelf beter te redden en minder afhankelijk te zijn van anderen. Daarvoor gaan zorgpartijen en de gemeente samenwerken. Dit moet ook een antwoord zijn op het groeiende tekort in de zorg.

Ouderen die zich melden voor zorg of ondersteuning, krijgen bezoek van een zorgmedewerker en iemand van de gemeente. Het traject heet Samen Sterker Thuis. Het gaat om een team van medewerkers van zorgorganisaties Sensire, Azora en de gemeente Oude IJsselstreek. Sinds de start in het voorjaar van 2022 zijn al meer dan zestig ouderen geholpen. ,,En daar blijft het niet bij”, verzekert verpleegkundige Kim Hanselman van Sensire.

Het idee van Samen Sterker Thuis komt vanuit de gedachte dat mensen gelukkiger worden als ze zich zelf beter kunnen redden en minder afhankelijk zijn van anderen.

‘U vraagt, wij draaien’

,,Vanuit de zorg was het toch vaak: ‘U vraagt, wij draaien’”, weet Azora-collega Anouk Koldeweij. Als voorbeeld noemt ze de vraag om hulp bij het douchen. ,,Het lukt misschien niet meer, maar onze vraag is dan: ‘Wilt u het zelf wél blijven doen?’. We komen er steeds vaker achter dat mensen het juist graag zelf doen, maar niet weten hoe. Dan kunnen wij helpen met hulpmiddelen.”

Soms blijkt ook dat er een ander probleem speelt, vult Hanselman aan. ,,Dat iemand eenzaam is en graag zorghulp over de vloer krijgt voor een praatje. Dan is het goed dat iemand van de gemeente meeluistert, want die weet heel goed de weg naar sociale oplossingen. Misschien is een leesclub een uitkomst, een handwerkclub, of hulp bij tuinonderhoud.”

Gelukkiger

Het versterken van zelfredzaamheid maakt mensen gelukkiger, is het uitgangspunt. Mensen met een hulpvraag krijgen bezoek van twee medewerkers van het team Samen Sterker Thuis. ,,Bewust met iemand vanuit de zorg en een collega van de gemeente. Voordeel is dat mensen maar één keer hun verhaal hoeven doen én dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd”, zegt Koldeweij.

Als blijkt dat iemand via dit team geholpen kan worden, wordt ook het netwerk rond de hulpvrager in beeld gebracht om te kijken wie waarmee zou kunnen helpen. Met de hulpvrager wordt een traject afgesproken van acht tot twaalf weken. ,,In die tijd kijken we samen of de aangedragen oplossingen werken of dat er toch extra hulp nodig is.”

Grootste uitdaging vormen de mensen die vinden dat ze recht hebben op bepaalde zorg. Dat kan leiden tot oneigenlijke zorgvragen. Hanselman: ,,Dat zijn soms stevige gesprekken, waarbij we altijd in samenspraak zoeken naar een oplossing.”

Of dat in de toekomst zo blijft, is nog de vraag. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden, onder andere door een groeiend tekort aan zorgmedewerkers.

Serieuze uitdaging

Vrijblijvendheid is in de toekomst niet meer aan de orde, denkt Koldeweij dan ook. ,,Er is een serieuze uitdaging voor de komende jaren. We hebben straks de mensen niet meer om aan de huidige hulpvraag te voldoen. Dit moeten we met elkaar aanpakken en dan kan onze nieuwe manier van werken één van de oplossingen zijn.”

Wie in contact wil komen met het team van Samen Sterker Thuis, kan bellen met de hoofdkantoren van Sensire, Azora of met de gemeente Oude IJsselstreek of mailen naar info@samensterkerthuis.nl.