“Je gunt iedereen een gezonde manier om oud te worden”

We gaan in gesprek met Janine Kock (51), wethouder WMO in de gemeente Oude IJsselstreek. Janine is zo enthousiast en gedreven over Samen Sterker Thuis dat ze begint te vertellen.

Van belang is wat nodig is, niet waar men recht op heeft
“De wens van Samen Sterker Thuis en de wens die we terug horen bij onze inwoners, is om mensen zo lang en plezierig als mogelijk thuis te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is de plek waar zij hun sociale netwerk hebben en bijvoorbeeld de lokale winkels en verenigingen om de hoek. Het is belangrijk dat mensen de regie over hun eigen leven behouden en zelf keuzes kunnen maken.”

Waarom is Samen Sterker Thuis bijzonder?
“Wat Samen Sterker Thuis zo bijzonder maakt, is dat het team samen met de inwoner kijkt naar wat mensen zelf nog kunnen doen of (opnieuw) kunnen leren. Ze onderzoeken ook welke mogelijkheden er binnen het netwerk van de inwoner zijn of bij hun familie. De teamleden van Samen Sterker Thuis gaan op huisbezoek en bekijken de situatie met een frisse blik, voorzien van veel ervaring. Ze bespreken hoe iemand graag ouder wil worden, wat de wensen en dromen zijn en geven soms een peptalk. Ze dagen mensen uit om te blijven leren. Het is een samenwerking waarin de inwoner de regie heeft.  

Het team kijkt of er andere professionals betrokken moeten worden om te ondersteunen in het behouden of verbeteren van de zelfstandigheid. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de sociaal werkers en ergotherapeuten. Ook kijken zij of (digitale) hulpmiddelen kunnen ondersteunen. Vervolgens maken ze samen een plan waardoor mensen meer onafhankelijk worden en hun leven kunnen inrichten volgens hun eigen wensen. Inwoners herwinnen vertrouwen in zichzelf. Het draait niet om waar iemand recht op heeft, maar om wat iemand werkelijk nodig heeft. Soms zit dat in kleine veranderingen. Uniek aan Samen Sterker Thuis is dat de Samen Sterker Thuis professional betrokken blijft en niet stopt als er een andere professional betrokken raakt. Soms iets meer op de achtergrond en soms meer op de voorgrond. Voor de inwoner is de Samen Sterker Thuis professional het bekende en daarmee vertrouwde gezicht.”

Voorbeelden Samen Sterker Thuis
Janine illustreert enkele mogelijkheden waarbij Samen Sterker Thuis een rol kan spelen aan de hand van concrete voorbeelden. “Een meneer werd geleidelijk aan minder mobiel en besloot zelf een traplift en een sta-opstoel aan te schaffen.” Janine werpt echter ook een kritische blik op het subsidiëren van dit soort hulpmiddelen. “Het feit dat een traplift en een sta-opstoel, afhankelijk van de situatie, gesubsidieerd kunnen worden, is opmerkelijk. Het lijkt zo vanzelfsprekend om bijvoorbeeld een kinderwagen voor onze kinderen aan te schaffen of zelf een fiets of auto te kopen om mobiel te zijn. Echter, wanneer een inwoner ouder wordt en daardoor minder mobiel, verwachten we vaak dat bijvoorbeeld een driewielfiets of sta-opstoel gesubsidieerd wordt. Elke inwoner maakt in zijn of haar leven gebeurtenissen mee. De Samen Sterker Thuis professional sluit hierbij aan omdat dit een positief of negatief effect heeft op iemands veerkracht. Op deze momenten is er vaak bereidheid tot hulp en verandering. De Samen Sterker Thuis professional stimuleert en ondersteunt de inwoner bij het nadenken over de toekomst en het anticiperen hierop vanuit het principe inwoners leren zichzelf, en elkaar, te helpen.”

Preventie
“Samen Sterker Thuis ontwikkelt verschillende preventieve initiatieven om te voorkomen of uit te stellen dat mensen afhankelijk worden van zorg. Een voorbeeld: De Samen Sterker Thuis professional is bij een mevrouw betrokken met reuma. Uit het gesprek blijkt dat mevrouw veel taken op 1 dag doet en moeite heeft om dit te veranderen omdat ze niet weet hoe ze dat kan doen. De Samen Sterker Thuis professional schakelt met de ergotherapeut en die gaat mee op bezoek bij mevrouw. Samen met mevrouw wordt gezocht naar inzet die mevrouw zelf op kan pakken, zoals een weekplanning. De Samen Sterker Thuis professional komt daarna nog bij mevrouw om te horen of de weekplanning helpt en hoe het met haar gaat.”

Janine noemt verschillende programma’s die gericht zijn op het bevorderen van positieve gezondheid: “Inwoners van 55 jaar of ouder kunnen in het kader van ‘Heerlijk thuis in huis’ een ‘woongelukgesprek’ aanvragen, waarbij ze met een wooncoach samen nadenken over de toekomst. Dit omvat praktische overwegingen zoals de geschiktheid van het huis voor verminderde mobiliteit of benodigde zorg, maar ook duurzaamheidsaanpassingen om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te wonen. In Oude IJsselstreek verstrekken we advies over de positieve effecten van meer bewegen en we promoten initiatieven op het gebied van positieve gezondheid, zonder belerend te willen zijn.”

Janine vertelt verder: “Je gunt iedereen een gezonde oude dag. Daarom zetten we met Samen Sterker Thuis en andere initiatieven sterk in op preventie. Ik gun het mensen dat ze zo lang mogelijk gezond blijven en deel kunnen nemen aan de maatschappij en genieten van hun keuze om betrokken te zijn bij verenigingen of andere activiteiten.“

Resultaat Samen Sterker Thuis
Op onze vraag hoe het resultaat van Samen Sterker Thuis wordt gemeten, laat Janine weten: “We zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners met Samen Sterker Thuis. We denken erover om cliëntervaringsonderzoeken te gaan gebruiken waarbij we inwoners persoonlijk spreken.”

Succes van Samen Sterker Thuis
“Het succes van Samen Sterker Thuis berust op een prima samenwerking tussen de drie partners: Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek. En ik heb een rotsvast vertrouwen in het team, dat persoonlijk bij mensen thuis komt en ziet wat er nodig is. De preventieve gesprekken die ons team voert, laten zien dat er soms geen zorg nodig is.” 

Welzijn inwoners voorop
“Voor Samen Sterker Thuis, is het welzijn van de inwoners het belangrijkste. Door onafhankelijk te zijn van zorg, behouden zij vrijheid en eigen regie, en kunnen ze zo lang mogelijk prettig, veilig en verantwoord thuis wonen.”