Langer zelfstandig door Samen Sterker Thuis

Sterker Thuis ondersteunt u om op een veilige en prettige manier, zo lang mogelijk thuis te wonen. U komt in aanmerking voor ondersteuning door Samen Sterker Thuis als u inwoner bent van de gemeente Oude IJsselstreek. Wij zijn er in principe voor mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een hulpvraag hebben bij het dagelijks functioneren. We bieden u een nieuwe vorm van ondersteuning waarbij het in de kern gaat om het vergroten van uw zelfredzaamheid.

Voor wie?

U kunt terecht bij Samen Sterker Thuis als u inwoner bent van de gemeente Oude IJsselstreek, thuis woont en een hulpvraag hebt. En als u ongeveer 65 jaar of ouder bent.

Komt uw vraag binnen bij Samen Sterker Thuis? Dan bespreken de teamleden of uw vraag aansluit bij het Samen Sterker Thuis-traject of dat het toch gaat om een vraag waarbij zorg of ondersteuning via de gebruikelijke weg moet worden ingezet.

Team met professionals

Wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten werken met elkaar in één team. Zij krijgen vanuit de samenwerkende organisaties de ruimte om te doen wat nodig is voor u als inwoner. Samen Sterker Thuis is een samenwerkingsverband van de zorgorganisaties Azora en Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek.

Het huisbezoek

Het traject van Samen Sterker Thuis start altijd met een huisbezoek waarbij de tijd wordt genomen om samen met u te onderzoeken wat u belangrijk vindt in uw leven, waar u energie van krijgt en wat bij u past. Wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat er nodig is om iets te behouden of te behalen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Aan de hand daarvan stelt u samen een plan op maat op en werkt u gericht aan uw eigen doelen. Hierbij gaat het team uit van wat u zelf kunt en welke vaardigheden u kunt aanleren, eventueel met behulp van uw omgeving of gebruiksvriendelijke (technische) hulpmiddelen. Als ondersteuning nodig is, wordt dit georganiseerd in overleg met u, op een manier die het beste bij u past.

Langer veilig en prettig thuis wonen

Ook kijkt het team of uw familie, vrienden of kennissen iets voor u kunnen betekenen. Wilt u activiteiten ondernemen dan bespreekt het team de mogelijkheden in uw omgeving. In de praktijk zien we dat inwoners, na de ondersteuning van Samen Sterker Thuis, minder een beroep doen op de gangbare zorg en hulp en daardoor zelfredzaam blijven. Maar bovenal blijkt dat inwoners die inmiddels hebben deelgenomen, het fijn vinden om met de ondersteuning, langer en met meer (leef)plezier thuis te kunnen blijven wonen.

Interesse

Bent u inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek? En wilt u meer informatie voor uzelf of uw naaste over het ondersteuningstraject van Samen Sterker Thuis? Dan kunt u zich aanmelden via telefoon (0315) 22 17 98 of e-mail info@samensterkerthuis.nl. Het team van Samen Sterker Thuis maakt dan een afspraak met u voor een huisbezoek.